Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVI
Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVI.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ khối cơ quan các tỉnh, thành phố phía Bắc có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Các phong trào, phần việc thanh niên diễn ra sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Công tác tổ chức của Đoàn ngày càng đổi mới, các cấp bộ Đoàn ở các đơn vị hoạt động hiệu quả.

Tại liên hoan lần này, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có 2 đồng chí được tuyên dương là Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Thông tin Truyền thông và VNPT tỉnh.

Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVI diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực vì cộng đồng như: khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Nhà nhân ái”, bàn giao điểm sinh hoạt vui cho cho các địa phương của tỉnh Hà Nam.