Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành y tế

Với sự đầu tư công phu, tập luyện kỹ lưỡng, các đội đã mang đến liên hoan những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, tiếng hát tự hào về ngành y.

Liên hoan là dịp để các đoàn viên công đoàn ngành y tế được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành y tế, từ đó tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.