Lịch sử phải là môn học bắt buộc
Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng môn lịch sử phải là môn học bắt buộc để trang bị cho học sinh phổ thông về kiến thức lịch sử của dân tộc.

Nhiều tháng qua, dư luận cả nước nóng lên về câu chuyện nên hay không nên đua môn lịch xử là môn giáo dục bắt buộc trong chương trình giáo dục THPT. Phần lớn ý kiến cho rằng: Nếu chỉ là môn học tự chọn thì học sinh thường sẽ ít chọn vì môn lịch sử tương đối khó và kết quả điểm thi thường không cao. Nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng điểm số môn học không phải là mục tiêu duy nhất mà môn lịch sử hướng đến.

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng môn lịch sử phải là môn học bắt buộc để trang bị cho học sinh phổ thông về kiến thức lịch sử của dân tộc, nhất là những trang sử hào hùng, rực rỡ của dân tộc trong quá khứ. Mới đây Quốc hội cũng da thông qua Nghị quyết đưa môn học Lịch sử là bộ môn học bắt buộc trong bậc học THPT thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Bởi lịch sử còn là nhân tố quan trọng làm nên văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa, cốt cách dân tộc.

Lịch sử nếu xét đến cùng, ý nghĩa của những bài học lịch sử là để thế hệ mai sau tỏ lòng kính trọng các thế hệ cha ông đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là cơ sở để các em tiếp nối niềm tự hào dân tộc nhằm mạnh mẽ hơn trong xây dựng đất nước hiện nay.

Chị Lường Thị Linh - Trường THCS Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Phải xuất phát từ kiến thức, từ cội nguồn dân tộc để cho học sinh hiểu được truyền thống dựng nước, giữ nước, bảo vệ đất nước, thì các em mới hiểu được giá trị của cha ông, những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước".

PGS.TS Hà Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Lịch sử, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên chia sẻ: "Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hun đúc được niềm yêu thích môn lịch sử, làm thế nào chương trình lịch sử gắn liền với bậc học phổ thông, gắn chặt với quá trình học tập của các em. Ví dụ như ở nước Mỹ thì đây kiến thức bắt buộc khi tuyển dụng vào các cơ quan hành chính, đương nhiên muốn được tuyển dụng thì bắt buộc phải học, tôi nghĩ đây là cái gốc của vấn đề".

Lịch sử phải là môn học bắt buộc

Việc đánh thức ở học sinh niềm đam mê hiểu biết về quá khứ nhưng cũng phải gợi ở các em có cách nhìn mới mẻ hơn, thậm chí tôn trọng ý kiến tranh luận, phản biện của các em về lịch sử là cần thiết. Đó là sự sáng tạo, niềm đam mê tri thức, sự liên tưởng khoa học của các em học sinh để các em yêu lịch sử dân tộc hơn.