Lễ phát động Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng"
Chặng 9 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2023, triển khai từ ngày 3/3 đến hết ngày 30/3 của Tháng Thanh niên.

Chặng 9 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2023, triển khai từ ngày 3/3 đến hết ngày 30/3 của Tháng Thanh niên. Với hình thức kêu gọi cộng đồng, hội viên, thanh niên đi bộ, chạy bộ sử dụng ứng dụng Strava trên thiết bị di động. Mỗi km đi bộ, chạy bộ của hội viên, thanh niên, người dân, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng Nhà Văn hóa cộng đồng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động từ năm 2020 nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc góp phần đẩy mạnh phong trào “10.000 bước mỗi ngày”, tuyên truyền về việc rèn luyện sức khỏe, tự giác tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng./.