Lễ báo công dâng Bác và biểu dương điển hình tiên tiến năm 2022
Lễ báo công dâng Bác của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - Cao Bằng

Tại lễ báo công, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và phong cách làm việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm qua, các cấp ủy đảng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một hoạt động trọng tâm của Đảng bộ, được diễn ra thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm phong phú, sâu sắc và đạt hiệu quả cao. Một số chi bộ, đảng bộ cơ sở đã có cách làm sáng tạo, có nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Trần Hồ Nam, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên chia sẻ: “Áp dụng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể, hàng ngày, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên ngành điện đối với người dân, đơn vị doanh nghiệp… phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Lý Đình Kiêm, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: “Chúng tôi tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với từng đảng viên trong Chi bộ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ”.

Lễ báo công dâng Bác và biểu dương điển hình tiên tiến năm 2022
16 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Để thể cụ thể hóa việc “làm theo” trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cơ quan, đơn vị; Đảng ủy Khối yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định những nội dung phấn đấu rèn luyện làm theo, công khai trước chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể để được giám sát thực hiện. Đồng thời có văn bản hướng dẫn để hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cuối năm.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Với hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao việc học tập, làm theo Bác ngày một tốt hơn, thiết thực hơn. Dần dần sẽ có sự lan tỏa để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ sẽ xác định được ngày càng tốt hơn trách nhiệm của mình, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị”.

Tại buổi lễ, đã có 16 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022./.