Lấy ý kiến về 2 dự án luật trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh hội nghị

Luật Thi đua khen thưởng và Luật Sở hữu trí tuệ đã được triển khai và thực hiện nhiều năm qua. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy 2 luật này cần sửa đổi bổ sung nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều lượt ý kiến tham gia đóng góp vào 2 dự thảo luật. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với các nội dung theo dự thảo, đồng thời đề nghị nghiên cứu một số nội dung. Đồng thời đề nghị, Luật Thi đua khen thưởng cần xem xét về tiêu chuẩn danh hiệu “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu” “thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu”; “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”; tiêu chuẩn bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; cần có quy định cụ thể về thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức khen thưởng khác.

Nội dung về Luật Sở hữu trí tuệ nhiều lượt ý kiến góp ý xung quanh vấn đề về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; về xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Những kiến nghị, đề xuất sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh phân loại, tổng hợp hoàn thiện báo cáo gửi ban soạn thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.