Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022

Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Thị Hồng Nhung, bố là Nguyễn Như Vượng, thường trú tại xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đã phản ánh về việc được nộp tiền thuế đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư xóm Gò Gao, xã Hòa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho mẹ là bà Phạm Thị Tươi.

Năm 2017, thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng Khu hành chính mới, huyện Đồng Hỷ đã thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Như Vượng và bà Phạm Thị Tươi, xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng. Khi đó, huyện Đồng Hỷ chưa xây dựng xong khu tái định cư, đến năm 2019, Ban giải phóng mặt bằng huyện cấp lô đất 100 m2 tại Khu tái định cư xóm Gò Gao, xã Hòa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho bà Phạm Thị Tươi do ông Vượng đã chết năm 2018. Trong năm 2019, một số hộ dân nhận tái đinh cư và bà Tươi đã xây dựng nhà ở. Sau đó các hộ gia đình nhận được thông báo nộp tiền cấp quyền sử dụng đất ở khu tái định cư với giá 1 triệu đồng /1 m2 đất thổ cư (tại thời điểm cấp đất năm 2019) và các hộ gia đình đã nộp tiền thep quy định và được cấp quyền sử dụng đất, riêng bà Tươi chưa được nhận giấy nộp tiền cấp quyền sử dụng đất. Đến nay, gia đình bà Tươi bị áp giá nộp thuế theo giá trị trường là 7 triệu đồng /1 m2 đất là không thỏa đáng, gia đình muốn thực hiện với giá là 1 triệu đồng /1 m2 đất như thời điểm nộp tiền của các hộ đã cùng nhận tái định cư.

Sau khi nghe phản ánh của công dân cùng ý kiến của các cơ quan chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Đồng Hỷ tiếp tục xác định nguồn gốc đất đã thu hồi làm căn cứ, sau đó giải quyết dứt điểm đất tái định cư cho gia đình bà Phạm Thị Tươi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/10/2022./.