Lãnh đạo tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp 3/2
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên.

Đảng bộ thành phố Phổ Yên hiện có trên 8.800 đảng viên, sinh hoạt tại 420 tổ chức cơ sở Đảng, thuộc 44 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đợt trao tặng lần này, Đảng bộ thành phố vinh dự có 110 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, còn lại được nhận các Huy hiệu từ 30 - 60 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vui, tự hào của bản thân và gia đình, mà còn là sự hãnh diện của tổ chức Đảng, góp phần nhân thêm niềm tự hào về Đảng.

Tại buổi lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những công lao, đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, cũng như sự phát triển của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là sự tôn vinh ý nghĩa, kịp thời để các đảng viên cao tuổi tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng mong muốn, cấp ủy các cấp cần quan tâm làm tốt hơn nữa tới các mặt của công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình; phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.