Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn.

Từ đầu năm đến này, mặc dù gặp nhiều biến động do tình hình dịch bệnh Covid-19 và những yếu tố khách quan tác động, tuy nhiên với sự đồng hành tháo gỡ khó khăn của tỉnh Thái Nguyên các đơn vị cơ bản hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đạt tổng doanh thu trên 2.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 700 tỷ đồng và đảm bảo việc làm ổn định cho trên 1.150 người lao động; Công ty TNHH Vonfram Msssan tổng doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 90 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển năng lượng Trina Solar nộp ngân sách nhà nước gần 3,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dongwha Việt Nam cũng có mức tăng trưởng đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời khẳng định trong quá trình hoạt động lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan đã trả lời, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung không thuộc thẩm quyền tỉnh Thái Nguyên sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét có cơ chế chính sách phù hợp, đúng quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước.