lanh dao tinh thai nguyen vieng nguyen tong bi thu le kha phieu
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đặt vòng hoa kính viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã đặt vòng hoa kính viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với tấm lòng thành kính và tình cảm tri ân đối với nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trân trọng những tình cảm mà đồng chí nguyên Tổng Bí thư đã dành cho Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm tiếp tục phấn đấu để xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển, hiện thực hóa những mong muốn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi về thăm và làm việc tại Thái Nguyên, từ đó góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước./.