Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế về lĩnh vực chuyển đổi số
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch cụ thể với 37 nhiệm vụ lớn tập trung vào 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Sau 5 tháng triển khai thực hiện, tỉnh đã hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh;… Các lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số như kinh tế, y tế, giáo dục... đã được tỉnh đầu tư.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế đề xuất mô hình chuyển đổi số đối với tỉnh Thái Nguyên dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về những tiện ích hỗ trợ nhà quản lý trong công tác quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề gắn với các kho dữ liệu được cập nhật liên tục, đồng bộ; việc phân tích, đánh giá vấn đề 1 cách toàn diện với độ chính xác và khả năng dự báo cao...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao đề xuất mô hình chuyển đổi số mà Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế đã đưa ra. Đồng chí cho rằng đây là những nội dung sát thực, toàn diện và phù hợp nhất với thực tiễn chuyển đổi số tại địa phương mà tỉnh Thái Nguyên đã tiếp cận qua quá trình làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước về lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả bước đầu mà Thái Nguyên đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số và mong muốn đây sẽ là cơ sở, nền tảng cho những bước tiến vượt bậc trong thời gian tới của tỉnh trong lĩnh vực này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao tính khả thi về đề xuất mô hình chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và giao UBND tỉnh chuẩn bị những thủ tục cần thiết để sớm tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế đã trao tặng 5.000 bộ kít xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhằm hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên phòng, chống dịch COVID-19./.