lanh dao tinh kiem tra cong tac phong chong dich covid 19 tai thi xa pho yen
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phổ Yên, ngoài việc chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch bằng công tác tuyền truyền; khử trùng phòng dịch thì ở thời điểm hiện tại công tác quản lý hoạt động di chuyển ra vào địa phương, việc điều tra y tế, cách ly theo dõi các trường hợp có biểu hiện bệnh, hoặc từ nước, vùng có dịch trở về địa phương đang được thị xã đẩy lên ở mức độ cảnh giác cao nhất…

Đến thời điểm này, số người được quản lý theo dõi về sức khỏe trên địa bàn thị xã là 38 trường hợp (trong đó có cả người nước ngoài và người Việt Nam). Đối với những trường hợp tiếp xúc gián tiếp với người người dương tính COVID-19 trở về địa phương cũng được thị xã Phổ Yên vận động để cách ly theo dõi tại địa điểm tập trung… tất cả các trường hợp được chỉ đạo theo dõi theo hướng dẫn của ngành Y tế cũng được lập danh sách theo dõi chặt chẽ…

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã hoan nghênh tinh thần tích cực của thị xã Phổ Yên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thị xã tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Với đặc điểm thị xã Phổ Yên là địa phương tiếp giáp với các tỉnh hiện nay đang có bệnh nhân dương tính với COVID-19, lại có nhiều người nước ngoài, khu công nghiệp tập trung đông dân cư, hoạt động sản xuất, di chuyển lớn, phức tạp nên tinh thần phòng, chống dịch càng phải đặt lên cao độ… Trong hoàn cảnh đó, việc ổn đinh tinh thần cho người dân yên tâm sản xuất, ổn định an ninh trật tự xã hội địa phương cũng phải đảm bảo trong tình hình thực tế hiện nay…/.