lanh dao tinh kiem tra cong tac phong chong dich covid 19 da ps
Toàn cảnh buổi làm việc

Từ thời điểm bắt đầu xuất hiện dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chủ động tham mưu với Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch của tỉnh theo từng cấp độ và từng thời điểm. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, hiện tại, Trung tâm đã trang bị đầy đủ vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó đối với các tình huống giả định xảy ra. Bên cạnh đó, các cấp cơ sở tuyến huyện, thành phố, thị xã đều được hỗ trợ về vật tư, thiết bị và chủ động có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh với phương châm chủ động 4 tại chỗ. Đối với nguồn nhân lực, cán bộ trực tiếp làm chuyên môn phục vụ phòng, chống dịch của tỉnh, cũng như các cơ sở y tế ngoài công lập đều được tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ công tác phòng, chống dịch. Với sự chủ động hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang có năng lực phòng, chống dịch ở cấp độ 3/4.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm cần chủ động trong mọi tình huống, quan tâm đến công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị; chỉ đạo cấp cơ sở nâng cao tính chủ động với phương châm 4 tại chỗ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về tác hại và tình hình diễn biến của dịch bệnh để người dân hiểu và hưởng ứng phòng, chống dịch. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm cần chủ động tham mưu ngành Y tế tỉnh để có biện pháp kịp thời trong công tác phòng, chống dịch./.