Lãnh đạo tỉnh kiểm tra 1 số dự án tại thị xã Phổ Yên
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TX PhổYên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường vào khu quần thể văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã trên địa bàn xã Nam Tiến; dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Tiên Phong. Trong đó, dự án tuyến đường vào khu quần thể văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng bởi dự án đang tích cực tiến hành tháo dỡ các công trình, tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên có tổng diện tích tự nhiên toàn khu là hơn 154 ha trên địa bàn xã Tiên Phong, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực thực hiện các dự án của thị xã Phổ Yên; đồng thời, chỉ đạo thị xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết để các dự án được khởi công theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng thị xã trở thành thành phố vào năm 2023./.