Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 10 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực X
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Kiểm toán Nhà nước Khu vực X nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Đánh giá cao những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước khu vực X thời gian qua trong việc tổ chức thực hiện kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của tỉnh Thái Nguyên nói riêng cùng 5 tỉnh trong khu vực nói chung, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước khu vực X tiếp tục đồng hành với các địa phương, góp phần quan trọng thúc đẩy sự lớn mạnh không ngừng của 6 tỉnh thuộc khu vực quản lý.

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã tiến hành 52 cuộc kiểm toán; đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 8.900 tỷ đồng, trong đó: tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước trên 1.700 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác là trên 7.000 tỷ đồng... góp phần khắc phục những bất cập trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương... đặc biệt là góp phần xây dựng nền tài chính Quốc gia ngày càng minh bạch và bền vững./.