lanh dao thanh pho song cong doi thoai voi nhan dan phuong luong son
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Gần 100 ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân được gửi đến lãnh đạo thành phố, trong đó có gần 20 ý kiến được trao đổi trực tiếp tại bổi đối thoại. Phần lớn các ý kiến tập trung phản ánh, kiến nghị tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn quá chậm, thậm chí có trường hợp kéo dài từ năm này sang năm khác gây khó khăn cho nhân dân; việc giải quyết các chế độ chính sách về đất đai liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn, chưa thỏa đáng; việc thi công các công trình đã gây ngập úng, bồi lấp làm cản trở sản xuất nông nghiệp; vấn đề chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công hay đối với cán bộ cấp cơ sở...

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của nhân dân, đồng chí Bí thư Thành ủy Sông Công đã trao đổi, trả lời trực tiếp một số vấn đề mà người dân phản ánh. Đồng chí cũng yêu cầu sau 15 ngày làm việc kể từ ngày diễn ra buổi đối thoại này các cơ quan chuyên môn của thành phố phải có văn bản trả lời trực tiếp các ý kiến phản ảnh của nhân dân./.