Lãnh đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2021
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Đặc biệt, Quân khu đã cùng với các lực lượng trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Năm 2021, Đảng ủy Quân khu xác định tiếp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và Khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.