Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Ly, Cúc, Lay ơn là những loại hoa chủ yếu được trồng ở vùng hoa này
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết

Mỗi vườn hoa đều được người dân chăm sóc kỹ lưỡng từ khi xuống giống

Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Đất phù sa màu mỡ và nguồn nước tưới dồi dào là điều kiện thuận lợi để cây hoa được trồng ở đây phát triển
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Để có được những bông hoa cúc đẹp, cành dài được thị trường ưa chuộng và nở đúng thời điểm, ngay từ khi xuống giống người dân đã thắp đèn hàng đêm cho hoa
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Theo nhu cầu của thị trường, hầu hết các loại hoa đều được người dân trồng gối vụ để đảm bảo có hoa bán ở nhiều thời điểm khác nhau
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Bên cạnh những diện tích được trồng phục vụ thị trường vào dịp Tết, người dân xóm Cậy còn trồng hoa rải vụ
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Làng hoa xóm Cậy vào vụ Tết
Người nông dân chở hoa ra phố