Lan toả ý nghĩa
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 đã được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trở thành diễn đàn gắn kết các tầng lớp Nhân dân. Toàn quốc có trên 5.800 điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức ngày hội, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả.

Tại Thái Nguyên, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được tổ chức tại 76 đơn vị cấp xã, 117 xóm, tổ dân phố, gần 180 Kỷ niệm chương, bằng khen đã được trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, không ngừng đổi mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đã được Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh khen thưởng.