Lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi
Tỷ lệ hộ nghèo của hội viên phụ nữ xã Phúc Tân đã giảm từ 27% xuống còn 13%.

Gia đình bà Hà Thị Được có hơn 7 sào chè, nếu như trước kia, trồng giống chè trung du cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được hội phụ nữ xã Phúc Tân tổ chức tập huấn về chuyển đổi giống cây trồng, gia đình bà đã quyết định chuyển toàn bộ sang trồng giống chè lai F1, cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với giống chè trung du. Hiện nay, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình bà Được thu nhập khoảng hơn 60 triệu đồng từ cây chè.

Bà Hà Thị Được, xóm 11, xã Phúc Tân, TX Phổ Yên cho biết: “So với những cây trồng khác thì cây chè trồng rất phù hợp. Chăm sóc, bón tưới cộng vời thời tiết ưu đãi thì cho thu nhập cũng khá”.

Hội Phụ nữ xã Phúc Tân hiện có trên 660 hội viên. Nhằm giúp các hội viên mạnh dạn phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Phúc Tân đã đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn vay để giúp hội viên phát triển kinh tế.

Nhiều hội viên đã chủ động, sáng tạo xây dựng các loại hình sản xuất, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của hội viên phụ nữ xã Phúc Tân đã giảm từ 27% xuống còn 13%.

Bà Hà Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Tân, TX Phổ Yên thông tin: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ chị em hội viên phát triển kinh tế, tuyên truyền để chị em tham gia các buổi tập huấn về kỹ thuật. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, nhóm chị em hội viên có phần chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với nhau để học hỏi và cùng nhau phát triển kinh tế”.

Thông qua những cách làm sáng tạo mang tính thiết thực, đến nay phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế do Hội Phụ nữ xã Phúc Tân triển khai ngày càng thu hút được nhiều chị em hưởng ứng tham gia, đem lại sự ấm no cho nhiều gia đình, góp phần từng bước nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.