Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quốc, giai đoạn 2016-2021.

Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Làm tốt 3 nhiệm vụ: học tập, làm theo và nêu gương
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên

Để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đồng thời nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại tỉnh Thái Nguyên Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 136 điểm cầu, với sự tham dự của trên 6.130 đại biểu ở các cấp.

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai và cụ thế hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trong quá trình thực hiện, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, như: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp; chọn những vấn đề bức xúc, nồi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm... Việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực, bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo" trên tất cả các phương diện, từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng đạo đức, văn minh.

Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và phục vụ các mục tiêu phát triển của địa phương. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là phải thay đổi trong nhận thức, trong hành động, trong ứng xử với công việc, với con người, với đồng nghiệp và đặc biệt là ứng xử với nhân dân. Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân".

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết thêm: "Khi người lãnh đạo chủ chốt mà gương mẫu thì sẽ tạo được sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng rất lớn đến cán bộ, công chức và nhân dân. thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai".

Làm tốt 3 nhiệm vụ: học tập, làm theo và nêu gương

Với việc thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng như phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy Bác là tấm gương để soi mình trong mọi hoạt động của đời sống, đã đem đến làn gió mới, tạo khí thế mới trong học tập, lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Đó là những điển hình đi đầu trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công; là những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức, các y bác sỹ, chiến sỹ tận tụy, hết lòng vì nhân dân; là những em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập; là những người nông dân giản dị nhưng kiên cường trong lao động; hay là những tấm lòng nhân ái luôn hy sinh vì cộng đồng. Những chia sẻ của họ tại hội nghị đã góp phần lan tỏa và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội; và để việc học và làm theo Bác ngày càng trở nên thiết thực và cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Oanh, xóm Cống Thượng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên chia sẻ: "Mang tình yêu thương của mình vận động những người có điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, từ bát cháo, manh áo, hơn nữa là chiếc xe đạp cho các cháu đi học, rồi đến ngôi nhà tình nghĩa... tất cả đều xuất phát từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thương người như thể thương thân và di nguyện của Bác là ai cũng có cơm no, áo ấm, ai cũng được học hành".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấ mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, những di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Phân tích thuận lợi, khó khăn về bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí bày tỏ tin tưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.