Để đạt được mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn dưới 1,7% trong 3 năm tới, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 2.160 tỷ đồng.

lam dong tiep tuc dau tu hon 2160 ty dong de giam ngheo ben vung
Từ nay đến 2020, Lâm Đồng đầu tư hơn 2.160 tỷ đồng để giảm nghèo bền vững

Những năm qua, nhờ triển khai có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình 134, 135, các dự án trợ giá, trợ cước, hỗ trợ sản xuất về giống cây trồng, vật nuôi, vốn vay chính sách ưu đãi và vốn từ Đề án 30a của Chính phủ... tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 5,19%.

Để chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đạt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,7%, UBND tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư tại các xã nghèo, vùng dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 2.160 tỷ đồng.

Ông Bon Yo Soon, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhờ chương trình giảm nghèo, hiện đời sống của đồng bào đã cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi lớn, rất nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, theo ông Bon Yo Soon, với nguồn lực đầu tư lớn, cần phải có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên vùng nào nên đàu tư trước và đầu tư nhiều hơn, tránh đầu tư dàn trải. Một khi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm thì mới tạo được động lực phát triển và đáp ứng mục tiêu đặt ra./.