ky ket hop tac san xuat tieu thu san pham nong nghiep huu co
UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm ký kết thoả thuận hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn đã thông tin nhanh về tình hình sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên trong năm 2017. Theo đó, hiện nay, tỉnh đang tích cực thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai chủ trương quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kiểm soát các khâu liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…kiểm soát việc tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và người dân cần chủ động tham gia, hưởng ứng cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh nông sản hữu cơ, nông sản sạch bền vững. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm trong việc tạo đầu mối liên kết với nông dân để tạo chuỗi giá trị từ sản xuất - chế biến đến kinh doanh; phát huy chuỗi cửa hàng VietGap nông sản hữu cơ Quế Lâm trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu cây, con giống, tạo nguồn phát triển, tạo nền tảng cho phát triển sản xuất hữu cơ bền vững…

Với sự tạo điều kiện và thiện chí hợp tác của tỉnh Thái Nguyên, đại diện Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm khẳng định sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các phần việc của đơn vị trong quá trình hợp tác giữa 2 bên.

Đại diện Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cũng khẳng định việc hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa tỉnh Thái Nguyên và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm là việc làm cần thiết, quan trọng trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiến đến xây dựng ngành nông nghiệp sạch với các sản phẩm an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

Kết thúc buổi lễ, UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã thống nhất các điều khoản và ký kết thoả thuận hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. /.