Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoan 2022 - 2025
Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 giữa Hội Khuyến học, Báo Thái Nguyên và Đài PT - TH tỉnh.

Với gần 360 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 2.600 chi hội, 180 Hội Khuyến học cấp cơ sở và gần 700 ban khuyến học. Thời gian qua, các cấp Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là triển khai hiệu quả chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường, vì em hiếu học” thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc vận động các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia công tác khuyến học, khuyến tài và mỗi năm trao hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức chương trình kí kết phối hợp với Báo Thái Nguyên và Đài PTTH tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chương trình phối hợp này, Báo Thái Nguyên, Đài PTTH Thái Nguyên chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung phối hợp tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phát sóng. Trong đó chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, gắn phong trào thi đua với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó làm lan tỏa thông tin về sự học, xây dựng sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.