Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Toàn cảnh phiên thảo luận tại điểm cầu Thái Nguyên

Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Trong đó, một số ý kiến đề nghị chỉ sửa đổi khoản 1 điều 155, khoản 8 điều 157 của Bộ Luật Tố tụng hình sự để bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới khoản 1 điều 226 của Bộ luật Hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, không sửa đổi quy định liên quan đến chỉ dẫn địa lý. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), các đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp với thực tiễn và hội nhập quốc tế; Đề nghị Ban soạn thảo quan tâm đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; Bổ sung quy định về hợp đồng mẫu để thống nhất thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch; bổ sung cơ quan ngoại kiểm để kiểm soát, bảo vệ người tham gia bảo hiểm.

Về quy định hợp đồng bảo hiểm,đồng chỉ đề nghị Ban soạn thảo nên cân nhắc để bổ sung quy định về hợp đồng mẫu, đảm bảo tính minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận và thực hiện các dịch vụ về bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.