Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17 - HĐND TP Thái Nguyên khóa XVIII

Tại Kỳ họp, HĐND Thành phố đã tiến hành thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trúng cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố khóa XVIII.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND Thành phố đã cho ý kiến vào tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên" vốn vay Ngân hàng Thế giới và tờ trình về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Kỳ họp cũng đã thông qua 7 Nghị quyết quan trọng.