Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND huyện Đại Từ khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và quyết nghị hai nhóm vấn đề do UBND huyện trình và Thường trực HĐND huyện trình. Trong số 4 nội dung lớn với 10 dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình, nội dung được quan tâm thảo luận nhiều nhất là về việc sáp nhập xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu. Được xác định là cực phát triển phía Nam của huyện, do vậy việc nhập xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu nhằm mục tiêu xây dựng thị trấn Quân Chu (sau mở rộng) đáp ứng yêu cầu phát triển, trở thành đô thị, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, là tiền đề để huyện Đại Từ phấn đấu trở thành thị xã trong tương lai.

Kỳ họp cũng đã thông qua điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Đại Từ, giai đoạn 2021-2025 với một số điều chỉnh về lộ trình thực hiện, kinh phí thực hiện đề án, nội dung hỗ trợ thực hiện. Kết thúc Kỳ họp, 11 nghị quyết đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND huyện tham dự./.