Kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo, Tờ trình của UBND thị xã về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thị xã Phổ Yên. Theo đó, đề nghị điều chỉnh giảm diện tích của dự án “Xây dựng quần thể Khu thể thao Văn hóa – Quảng trường, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên” từ 50ha xuống còn 19ha để giành quỹ đất thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách “Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 49,58ha) và các dự án đầu tư khác.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, nhiệm kỳ 2021-2026./.