Kiến nghị của cử tri, cơ quan chức năng trả lời
Đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp Thượng Đình 7 để chống quá tải cho trạm biến áp Thượng Đình 1 và 3; đầu tư xây dựng trạm biến áp Thượng Đình 8 để chống quá tải cho trạm biến áp Thượng Đình 1 và 4.

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, trên địa bàn xã Thượng Đình, huyện Phú Bình có 6 trạm biến áp cấp điện cho Hợp tác xã dịch vụ điện, các trạm biến áp được vận hành tương đối ổn định. Tuy nhiên, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày một tăng cao. Đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp Thượng Đình 7 để chống quá tải cho trạm biến áp Thượng Đình 1 và 3; đầu tư xây dựng trạm biến áp Thượng Đình 8 để chống quá tải cho trạm biến áp Thượng Đình 1 và 4. Tổng công suất 2 trạm biến áp Thượng Đình 7 và 8 là 360KVA. Ngay sau khi các cấp, các ngành triển khai Dự án nâng cấp 2 trạm biến áp này, người dân đã rất phấn khởi ủng hộ.

Ông Dương Đình Lợi, xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình chia sẻ: "Có trạm này, đời sống của nhân dân ở khu vực này, điện chắc chắn sẽ cải thiện".

Ông Giáp Văn Luận, Bí Thư chi bộ xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình cho hay: "Tôi tin rằng với trạm biến áp hạ thế này sẽ nâng cao hiệu suất của nguồn điện lên, bà con chắc chắn sẽ phấn khởi".

Ngay sau khi trạm biến áp Thượng Đình 7 và 8 được ngành điện xây dựng đi vào hoạt động, Hợp tác xã dịch vụ điện Thượng Đình, đơn vị phân phối điện trên địa bàn xã đã tổ chức nâng cấp lưới điện, phân bố lại phụ tải giữa các trạm biến áp nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất hoạt động của Trạm biến áp mới.

Ông Dương Văn Lương, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ điện Thượng Đình cho biết: "Từ khi đóng điện, chất lượng điện nâng lên rõ rệt, điện áp ổn định hơn, góp phần đảm bảo phục vụ nhân dân sinh hoạt cũng như sản xuất, góp phần ổn định kinh tế địa phương".

Kiến nghị của cử tri, cơ quan chức năng trả lời
Cũng trong năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp Đồng Liên 6 để chống quá tải cho trạm biến áp Đồng Liên 1.

Cũng trong năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp Đồng Liên 6 để chống quá tải cho trạm biến áp Đồng Liên 1 phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên được sử dụng từ tháng 4/2021.

Ông Nguyễn Huy Tùng, Phó Giám đốc Điện lực huyện Phú Bình thông tin: "Xây dựng thêm trạm biến áp chống quá tải nhằm mục đích rút ngắn bán kính cấp điện xuống, nâng cao chất lượng điện năng. Qua quá trình triển khai dự án, chúng tôi nhận được sự quan tâm giúp đỡ tạo mặt bằng để vận động nhân dân hiến đất cho triển khai dự án rất nhanh, thuận lợi. Về chống quá tải, đợt này 9 trạm biến áp cũng đã làm xong và đấu nối xong để có thể đóng điện, cấp điện cho bà con được".

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng đã triển khai đầu tư xây dựng nhiều trạm biến áp chống quá tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các địa phương khác trong tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án vẫn còn gặp một số khó khăn.

Ông Ninh Văn Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết: "Hàng tuần, chúng tôi có đánh giá và kiểm điểm tiến độ thực hiện, làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể liên quan đến giải quyết ý kiến của cử tri. Những việc cần phối hợp với các đơn vị khác như Hợp tác xã dịch vụ điện, chúng tôi cử cán bộ tham gia khảo sát cũng như kiểm tra, tư vấn, phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ điện. Hiện nay còn 2 hạng mục đang vướng mắc, đó là tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, chúng tôi xây dựng trạm chống quá tải, tuy nhiên, đang vướng mặt bằng. Đối với một số ý kiến của cử tri huyện Phú Lương, có những khu vực dân thưa thớt, chỉ có 3 đến 5 hộ dân cách xa nhau song nguồn lực còn hạn hẹp, chúng tôi đã đưa vào kế hoạch để triển khai thực hiện trong thời gian tới".

Như vậy, những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên và cử tri xã Thượng Đình, huyện Phú Bình đã được ngành điện kịp thời giải quyết. Đây là điều kiện quan trọng để địa phương này tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.