Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Huyện ủy Phú Lương, ngay sau Đại hội Đảng, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; triển khai xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp toàn khóa và theo từng năm công tác; 100% chi bộ trực thuộc triển khai kế hoạch và tiến hành tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Huyện ủy Phú Lương, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: việc xây dựng quy chế làm việc của một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chưa chặt chẽ, chưa bám sát vào các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng, có nội dung chưa phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị. Một số Đảng ủy cơ sở chưa quan tâm kiểm tra, giám sát để chỉ đạo, đôn đốc chi bộ xây dựng và rà soát bổ sung nên chất lượng quy chế làm việc chưa cao. Sau khi làm việc với Huyện ủy, Đoàn cũng đã kiểm tra trực tiếp nội dung này tại Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ thị trấn Đu và Trường THPT Phú Lương./.