Kiểm tra tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Theo kế hoạch, Thái Nguyên phấn đấu đến hết quý III/2022 hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đều đã tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng; khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin. Đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong quá trình triển khai, đoàn kiểm tra cũng lưu ý, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất ở tỉnh Thái Nguyên là vào tháng 3/2022, vì vậy, đến tháng 7/2022, nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cơ bản đã đủ điều kiện tiêm phòng. Các địa phương cần rà soát, tuyên truyền để tiêm cho đối tượng này.

Theo kế hoạch, Thái Nguyên phấn đấu đến hết quý III/2022 hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ; sử dụng 100% số liều vắc xin phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định. Việc tổ chức tiêm chủng tiến hành tại các các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động). Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin; huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ triển khai tiêm chủng; đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng./.