Kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra tại công trường xây dựng các công trình.

Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ các công trình thuộc 2 dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc và Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP Thái Nguyên. Cụ thể đối với công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm có giá trị khối lượng hoàn thành gói thầu phần đường đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Công trình xây dựng đường Huống Thượng - Chùa Hang đang triển khai thi công đào nền đường, lắp đặt cống thoát nước. Các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành 2 cây cầu trong tháng 10/2022. Ngoài ra gói thầu xây dựng cầu Huống Thượng trên công trình Xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng cũng đang được triển khai thi công tích cực, giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 16% giá trị hợp đồng. Công trình xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 75% giá trị hợp đồng.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra; đồng chí yêu cầu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, đặc biệt là tại các vị trí còn vướng mắc. Đề nghị các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án./.