Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Toàn cảnh buổi kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 tại TP Thái Nguyên

Năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho trên 1.600 cán bộ, công chức cấp xã, phường; tổ chức hội nghị triển khai luật cho gần 600 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức được 458 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 67.000 lượt người là thanh niên, phụ nữ, nông dân; trang bị sách, tủ sách pháp luật cho 20 nhà văn hóa các tổ, xóm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kinh phí dành cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở một số xã, phường, phòng, ban còn hạn chế, hiệu quả chưa cao./.