Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2023
Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2023.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các địa phương đã chủ động trong công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân. Việc bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ Lễ giao nhận quân, công tác tổ chức điều hành buổi Lễ được triển khai theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; thanh niên đã sẵn sàng, hăng hái lên đường nhập ngũ, đảm bảo thực hiện giao quân đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá cao công tác tuyển quân và chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân của các địa phương, đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục quan tâm, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của gia đình tân binh. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng khắc phục những khó khăn về thời tiết, đảm bảo Lễ giao nhận quân được tổ chức đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo không khí phấn khởi, vui tươi./.