Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Lương
Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Phú Lương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu, các phương án dự phòng khi có tình huống xảy ra như: thiên tai, mất điện, phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị huyện Phú Lương cần tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri, tránh để xảy ra sai sót; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở; làm tốt công tác nắm bắt tình hình dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, chuẩn bị chu đáo và quản lý tốt cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.