kiem tra cong tac an toan ve sinh lao dong tai mo sat tien bo
Đoàn kiểm tra của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Thái Nguyên kiểm tra Mỏ sắt Tiến Bộ.

Mỏ sắt Tiến Bộ hiện có 280 lao động đều đã được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm thất nghiệp. Số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 132 người. Mỏ cũng đã xây dựng Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương, đối thoại định kỳ với người lao động. Công tác an toàn, vệ sinh lao động được đơn vị coi trọng thông qua việc: Xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hàng năm; Thành lập mạng lưới an toàn - vệ sinh viên; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; Thực hiện khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và 02 lần /năm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định; Thực hiện đầy đủ công tác phòng cháy chữa cháy...

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Mỏ sắt tiến Bộ trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống người lao động, cải thiện môi trường làm việc ngày một an toàn, chất lượng hơn.