Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường liên kết
Tiến độ thi công dự án đến nay đạt gần 20% khối lượng theo hợp đồng.

Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc thu hồi trên 167ha và có 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng được gần 149ha, trong đó trên 138ha đủ điều kiện thi công. Tiến độ thi công dự án đến nay đạt gần 20% khối lượng theo hợp đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên yêu cầu các ngành chuyên môn thành phố và địa phương giải quyết dứt điểm những đoạn tuyến, mũi thi công còn vướng mắc, xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình chống đối, hoàn thành GPMB trong tháng 4./.