Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Đối với việc kiểm điểm tập thể, trên cơ sở dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, từng đồng chí sẽ tham gia góp ý, trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng, tập trung đánh giá sâu về những ưu điểm, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; phương hướng, biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Đối với việc kiểm điểm cá nhân, từng đồng chí trình bày bản tự kiểm điểm của mình, sau đó tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần lượt tham gia đóng góp ý kiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong quá trình kiểm điểm, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; tự soi, tự sửa, xác định rõ trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách và đề ra những phương hướng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong thời gian tới. Trong quá trình đánh giá, nhận xét cần tránh biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; thực hiện đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, bằng những số liệu biết nói để chứng minh. Kết quả kiểm điểm tập thể sẽ được sử dụng làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm của cá nhân sẽ được sử dụng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

Với tinh thần đó, hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khai mạc và dự kiến diễn ra trong ba ngày (Từ 13 đến 15/01/2022).