Khuyến khích nhân rộng mô hình cơ sở giết mổ tập trung
Khuyến khích các hộ kinh doanh nhân rộng mô hình cơ sở giết mổ tập trung nhằm tạo nguồn thực phẩm an toàn.

Cơ sở giết mổ tập trung đầu tiên của huyện Đại Từ, ở thị trấn Hùng Sơn với tổng diện tích 1.500m2 với công suất giết mổ khoảng 50 con gia súc, tương đương 5 tấn thịt/ngày. Tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó, huyện Đại Từ trích ngân sách địa phương để hỗ trợ Công ty 700 triệu đồng.

Ông Trần Quang Đáng, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ cho biết: "Mặc dù quy mô còn nhỏ lẻ, tuy nhiên cũng là điều kiện để cung cấp sản phẩm an toàn thực phẩm ra thị trường. Đối với chính quyền địa phương, ngoài cơ sở giết mổ lợn cũng mong muốn có thêm mấy cơ sở nữa đảm bảo cung cấp thực phẩm như da cầm gà vịt hay da súc như trâu bò trên địa bàn".

Hiện nay, các hộ kinh doanh sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn huyện khi vào chợ đều có dấu kiểm dịch động vật, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận, người dân đều đồng tình, ủng hộ chủ trương này.

Bà Đào Thanh Hảo, tiểu thương thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ chia sẻ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ thực phẩm an toàn có triết xuất nguồn gốc nên người bán hàng yên tâm và người tiêu dùng cũng yên tâm".

Hiện nay, việc xoá bỏ, cấm giết mổ động vật, kinh doanh tại hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi, các chợ, lề đường, hè phố trên địa bàn tỉnh mới thực hiện giảm 250/1.500 hộ, cơ sở (đạt trên 16%). Thời gian tới, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục rà soát, thống kê; tổ chức thông tin tuyên truyền các quy định trong hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục các điều kiện vệ sinh thú y không đảm bảo để hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định; vận động, khuyến khích các điểm giết mổ để xây dựng các cơ sở giết mổ đảm bảo theo quy định, các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật thực hiện việc kinh doanh đúng địa điểm và đáp ứng các điều kiện vệ sinh thú y.