Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải nhận giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022”
Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng bản và ông Hà Minh Quân, Phó bản của Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải nhận Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022”.

Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập dựa trên một bộ tiêu chí, gồm: Tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; Nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và quảng bá văn hóa; Sự bền vững về kinh tế; Sự bền vững về xã hội; Sự bền vững về môi trường; Phát triển du lịch và liên kết chuỗi giá trị; Quản trị và ưu tiên du lịch; Cơ sở hạ tầng và kết nối; Sức khỏe, An toàn và An ninh.

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là khu bảo tồn mang đậm nét văn hóa đặc trưng của các đồng bào dân tộc Tày tại Thái Nguyên, tại đây lưu giữ và bảo tồn 30 ngôi nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm. Những nét văn hóa truyền thống như ngôn ngữ, phong tục tập quán, nghi lễ, trang phục cũng được duy trì và gìn giữ.

Việc được vinh danh lần này khẳng định hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung./.