Không còn tình trạng chế biến quặng trái phép - đã ps cam 2.8
Các ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Thành Long.

Kết quả, trong buổi làm việc ngày 16/3/2021, công ty không xuất trình được hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu công ty dừng hoạt động, và chỉ được phép hoạt động khi có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan.

Đến nay, qua 2 lần kiểm tra đột xuất (14/5 và 14/7), trên bãi chứa không còn hoạt động chế biến quặng, công ty cũng cam kết sẽ chuyển số quặng sắt đang tập kết sang vị trí khác sau khi tìm được địa điểm phù hợp./.