khoi noi chinh tinh ky ket giao uoc thi dua nam 2017
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và góp ý vào dự thảo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; quy chế hoạt động; bảng chấm điểm của Khối nội chính tỉnh năm 2017. Trong đó thống nhất tổ chức phát động thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực sát với tình hình, hoạt động của từng cơ quan; chú trọng phát hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả gắn với kiểm tra, tổng kết đánh giá phong trào; thực hiện việc bình xét, chấm điểm thi đua đảm bảo chính xác, khách quan; tạo cơ sở cho các cơ quan thường xuyên trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp tổ chức, chỉ đạo và phát triển các phong trào thi đua. Căn cứ vào kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, ban hành bảng chấm điểm cụ thể theo từng tiêu chí và tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của các Khối và mỗi cơ quan, đơn vị. Các cơ quan trong Khối cần coi trọng công tác thi đua, nhân rộng, nêu gương người tốt, việc tốt; cố gắng tạo ra phong trào thi đua thiết thực với nhiều hoạt động cụ thể, cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực phát triển lành mạnh, tích cực…