Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực thông tin – truyền thông
Toàn cảnh buổi khảo sát.

Qua khảo sát, các địa phương đã nêu ra những khó khăn chủ yếu tập trung về một số vấn đề như: Trạm truyền thanh cơ sở xuống các xóm bị hư hỏng không sử dụng được; mạng internet đường truyền kém; một số xóm không có sóng di động; phòng họp trực tuyến còn chậm vì chưa được đồng bộ; điểm bưu điện văn hóa xã còn chưa phát huy được hết hiệu quả; tỷ lệ người dân có thiết bị xem truyền hình rất ít; do đường truyền mạng internet kém nên việc triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn…

Đoàn công tác đã đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trên lĩnh vực thông tin truyền thông. Những đề nghị, vướng mắc của các địa phương sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp và kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới./.