khao sat ket qua thuc hien ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 2020
Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ảnh Ngô Huy

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn các dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách thành phố trên 1.880 tỷ đồng.

Đối với thị xã Phổ Yên, tổng nguồn vốn các dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn gần 300 tỷ đồng. Các chương trình, đề án, mục tiêu được các địa phương bố trí đảm bảo theo thứ tự ưu tiên trả nợ dự án quyết toán, hoàn thành và thanh toán cho các dự án chuyển tiếp. Việc thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy trình; tiến độ thanh toán vốn đầu tư cơ bản đảm bảo theo niên độ ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, theo đúng các bước.

Tuy nhiên, một số dự án đã hoàn thành, nhưng tiến độ lập và trình phê duyệt quyết toán chậm; một số dự án chậm tiến độ, một số khác phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với thị xã Phổ Yên, nhu cầu đầu tư quá lớn trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế, một số nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh phân bổ chậm.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã đề nghị 2 địa phương làm rõ căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm; nguyên nhân nợ đọng xây dựng cơ bản và việc bố trí nguồn vốn để trả nợ; hiệu quả đấu thầu qua mạng và đánh giá công tác phối hợp với các ngành chức năng liên quan trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các ý kiến, kiến nghị của các địa phương được Đoàn tiếp thu, tổng hợp, làm căn cứ để làm việc với UBND tỉnh theo kế hoạch.

* Ngày 24/9, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Chương trình giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Phú Lương.

Trong những năm qua, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn được huyện Phú Lương bố trí theo đúng quy định, đảm bảo nguồn vốn cũng như khả năng cân đối vốn. Công tác lập hồ sơ, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do vẫn phải nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương và của tỉnh nên nhiều dự án được nghi trong danh mục đầu tư đến nay vẫn chưa xác định và cân đối được nguồn vốn. Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn còn hạn chế, nên việc lựa chọn nhà thầu ở một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu; do đó nhiều dự án phải điều chỉnh thiết kế cũng như bổ sung nguồn vốn dẫn đến giải ngân nguồn vốn chậm. Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Phú Lương sẽ giải ngân trên 78 tỷ đồng, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới giải ngân được trên 33 tỷ đồng, đạt khoảng 42%.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Phú Lương cần đánh giá cụ thể những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm quản lý. Tiếp tục quan tâm quản lý sử dụng tốt các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được triển khai, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Trên cơ sở kết quả giám sát và các kiến nghị của huyện Phú Lương, đoàn sẽ tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có giải pháp khắc phục nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

* Trước đó, ngày 23/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tại TP Sông Công.

Qua khảo sát tại TP Sông Công, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn được đảm bảo theo đúng quy định. Các dự án đã được rà soát, xác định đúng danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo nguồn vốn cũng như khả năng cân đối vốn. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng đầu tư dàn trải và xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số nguồn vốn phân bổ chậm, cùng với đó là việc một số dự án vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và những vướng mắc trong thủ tục hồ sơ đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc giải ngân cũng như phân bổ nguồn vốn. Theo kế hoạch, năm 2019, TP Sông Công sẽ giải ngân trên 160 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới giải ngân được trên 56 tỷ đồng, đạt khoảng 35%. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, TP đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp tăng cường quản lý, đặc biệt là hoàn thiện các thủ tục và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

Sau khi khảo sát thực tế tại các dự án, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về các thủ tục liên quan. Trong đó, lưu ý việc thực hiện các quy định về chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án. Đồng thời, yêu cầu TP Sông Công đánh giá mặt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm quản lý. Trên cơ sở kết quả khảo sát và các kiến nghị của TP Sông Công, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công./.