Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Cử tri thị trấn Đình Cả (Võ Nhai) đề nghị Công ty Điện lực Thái Nguyên quan tâm, thay thế hệ thống cột điện hạ thế (đoạn từ suối Cạn xuống đến Cầu Rắn) để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

Tại huyện Đồng Hỷ, tổ công tác khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Văn Hán đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí nâng cấp tuyến đường ĐT 269D (từ cầu Linh Nham qua xã Văn Hán đến Đèo Nhâu); xây dựng rãnh thoát nước hai bên đường, đoạn qua trung tâm xã và ý kiến kiến nghị của cử tri thị trấn Trại Cau về việc tỉnh quan tâm, chỉ đạo Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên sớm chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản.

Tại huyện Võ Nhai, tổ công tác khảo sát trực tiếp kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Cúc Đường đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ xã Cúc Đường đi xã La Hiên; kiến nghị của cử tri thị trấn Đình Cả đề nghị Công ty Điện lực Thái Nguyên quan tâm, thay thế hệ thống cột điện hạ thế (đoạn từ suối Cạn xuống đến Cầu Rắn) để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với các ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân liên quan, cho thấy cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều đang được xem xét giải quyết tích cực. Tuy nhiên, các ý kiến, kiến nghị về đầu tư hạ tầng cơ sở còn phụ thuộc vào khả năng bố trí nguồn lực, tổ công tác đề nghị chính quyền các địa phương thông tin tới cử tri để chia sẻ với chính quyền các cấp. Kết quả khảo sát sẽ được tổ công tác tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, làm căn cứ tại hội nghị giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo vào kỳ hợp thường lệ vào cuối năm của HĐND tỉnh./.