Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Tổ công tác của Thường trực HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế theo kiến nghị của cử tri
Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cụ thể, ý kiến của cử tri xã Hà Châu, huyện Phú Bình đề nghị kiểm tra xem xét việc khai thác cát sỏi tại Khu vực xóm Soi Vạt và Soi Ấp; phản ánh của cử tri xã Tân Quang, TP Sông Công đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất của nhà máy Dongwha Việt Nam và ô nhiễm khói bụi của Dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc xây dựng KCN Sông Công 2; phản ánh của cử tri xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên đề nghị tỉnh giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông do khai thác cát sỏi của HTX Quyết Thắng; kiến nghị của cử tri phường Hồng Tiến đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm việc bồi thường, GPMB Khu tái định cư Hồng Tiến 3, do Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Đối với các ý kiến trên địa bàn huyện Đại Từ, tổ công tác khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã An Khánh về tình trạng ngập úng tại xóm Thống Nhất và đường giao thông liên xã An Khánh - Phúc Hà; kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT264 của cử tri xã Minh Tiến và tuyến đường liên huyện Đại Từ - Phú Lương của cử tri xã Phúc Lương; phản ánh tình trạng rãnh thoát nước dọc hai bên của tuyến đường Quốc lộ 37 không có nắp đậy, có nhiều bùn đất, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với các ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân liên quan, cho thấy cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều đã và đang được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tiến độ giải quyết còn chậm hoặc kết quả giải quyết theo báo cáo chưa sát với thực tế; một số nội dung trong các ý kiến, kiến nghị chưa được báo cáo kết quả cụ thể theo văn bản. Kết quả khảo sát sẽ được các tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, làm căn cứ tại Hội nghị giám sát và báo cáo trước Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.