Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Tổ công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4

Đoàn đã tiến hành khảo sát trực tiếp đối tại cơ sở đối với các nội dung kiến nghị, gồm: xem xét việc kiểm đếm, bồi thường cho các hộ dân bị thu hòi đất để thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc của cử tri xã Vạn Thọ; đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét điều chỉnh quy định hành lang đối với suối Gò Son và hành lang bảo vệ nguồn nước Sông Công tại quyết định số 3460 ngày 6/11/2017 của UBND tỉnh để đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng đất đai của cử tri tổ dân phố Chợ 1 và tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Hùng Sơn; kiến nghị giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động của Nhà máy Xi măng Quán Triều của cử tri xóm Bãi Chè, xã An Khánh và đề xuất di dời Chùa Làng Ngò ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở thuộc bãi thải phía Tây, Công ty Than Khánh Hòa.

Kết quả khảo sát thực tế sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và làm căn cứ phục vụ chương trình giám sát tới đây của Thường trực HĐND tỉnh.