Khảo sát hiện trạng một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành văn hóa tiếp tục quan tâm, có những đề xuất để tu bổ, tôn tạo các di tích và cụm di tích.

Đoàn đã đến khảo sát tại 4 điểm di tích gồm: Đền thờ Bác Hồ, (xóm Giếng, xã Hồng Tiến); Đền Mục, thờ vua Lý Nam Đế thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Quốc gia (xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên); Cụm di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình - Chùa An Châu (xã Nga My); Đình Xuân La, (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình). Đây đều là các di tích và cụm di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Đối với di tích Đền thờ Bác Hồ (xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên); Cụm di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình - Chùa An Châu (xã Nga My) và Đình Xuân La (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương phối hợp với ngành văn hóa nhanh chóng khảo sát thực địa chi tiết để lập dự án tu bổ, tôn tạo, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhằm kịp thời bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử đang bị xuống cấp.

Đối với công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đền Mục, thờ vua Lý Nam Đế thuộc quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia ở xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020 với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, nhưng đến nay bị chậm tiến độ, mới hoàn thành khoảng 60% khối lượng các hạng mục, đồng chí yêu cầu, địa phương cần giải quyết triệt để vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại; ngành văn hóa tiếp tục giám sát, có báo cáo chi tiết về tiến độ dự án trong kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh sắp tới, để tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành dự án đúng tiến độ trong tháng 6/2022./.