Khảo sát chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh khảo sát tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Trong năm 2023, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch chuỗi liên kết sản xuất. Căn cứ vào kế hoạch giao vốn sự nghiệp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia, năm 2023, huyện Võ Nhai đã xây dựng phương án phân bổ trên 43 tỷ đồng, trong đó có trên 14 tỷ đồng dành để sắp xếp bố trí chỗ ở ổn định dân cư cho đồng bào Dao ở xóm Tân Kim, xã Thần Sa, xóm đang nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất và lũ ống, lũ quét rất cao trong mùa mưa bão. Đến nay, các dự án, các chương trình đã và đang được triển khai theo kế hoạch Tuy nhiên, hiện nay vấn đề hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất khó thực hiện do chưa có hướng dẫn cụ thể về hạn mức đất, đối tượng thụ hưởng chưa có hướng dẫn về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi khảo sát thực tế, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã làm rõ một số nội dung địa phương kiến nghị. Một số vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc Trung ương trong thời gian sớm nhất nhằm tháo gỡ những khó khăn khi triển khai các chương trình dự án đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.