Khảo sát các tuyến, điểm du lịch Thái Nguyên
Tour du lịch văn hóa, sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng sẽ chú trọng vào việc quảng bá thương hiệu Trà Tân Cương.

Tuyến 1 du lịch văn hóa, lịch sử về nguồn với các điểm Di tích lịch sử Đại hội 915 - Di tích đền Đuổm - Di tích lịch sử ATK Định Hóa và Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Khai thác các giá trị lịch sử kết hợp du lịch sinh thái đang là chủ trương phát triển của ngành du lịch Thái Nguyên trong thời gian qua.

Tuyến 2 là tour du lịch văn hóa, sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng. Thái Nguyên chú trọng vào việc quảng bá thương hiệu Trà Tân Cương gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm vùng chè; giới thiệu các giá trị đặc sắc của văn hóa bản địa vùng đồng bào dân tộc Tày, Nùng Thái Nguyên.

Thông qua hoạt động khảo sát các tuyến, điểm du lịch, tỉnh Thái Nguyên mong muốn nâng cao hiệu quả quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh; thông qua đó có thể thúc đẩy hoạt động liên kết, phát triển các tour, tuyến du lịch Thái Nguyên với các tỉnh trong khu vực Việt Bắc./.